Standardutstyr

 • To spearate ladelinjer med separate kontrollsystemer
 • Eloperasjon: 32 ampere, 400 volt
 • 6 oppskrifter
 • Fjernstyring
 • Ladehistorikk
 • God pumpekapasitet
 • Stillemodus
 • Sikkerhetsorientert
 • Nettbasert support
 • Passordbeskyttelse
 • 2 dagers felt-trening

Tanker

 • 990 l emulsjon
 • 2×75 l vann
 • 75 l G2
 • 75 l glycol, syre eller vann.

Tilleggsvalg

 • Emulsjonstank på 1200/1800 l
 • Overføringspumpe
 • Klargjøring for slangetrekk
 • Modul med generator og luftkompressor
 • Takk/beskyttelsestrekk

Om Nobel Mix 3A/B

Nobel Mix-enheten inneholder normalt 5 tanker: 990 l emulsjonstank i aluminium (mulighet for tilvalg på 1200 l eller 1800 l), 2×75 l vanntank, 75 l G2-tank og 75 l syretank/vann/glykol.

Driften er elektrisk, 32 ampère inntak, og 2” påfyllings-stuss.

Ladeenheten inneholder som standard tanker, pumper, prosesslinjer og styringsenhet med fjernkontroll. Den kan i tillegg leveres med luft- eller elektrisk drevet overføringspumpe, pumpe og styring for tilsats av syre. Enheten kan også leveres med en tilleggsmodul inneholdende strømaggregat. Enheten har to separate ladelinjer.